Zgłaszanie błędu katalogu kartkowego

    
Gdzie występuje błąd?
Każda karta ma nazwę składającą się z cyfr rozdzielonych kreską oraz rozszerzenia "jpg"
(Do odczytania z linii adresu okienka pojawiającego się po kliknięciu w kartę)
Cztery pierwsze cyfry są numerem skrzynki
Pięć cyfr po kresce to numer karty w skrzynce
Pełny numer karty ma więc postać: numer skrzynki - numer karty w skrzynce

Podaj numer karty w formacie: 0000-00000 ( 4 cyfry, kreska i 5 cyfr)
lub
Podaj zakres kart od do (format jak wyżej)
lub
Podaj numer skrzynki w formacie 0000 (4 cyfry)

Informacje pomocnicze
     Autor:

     Tytuł:

Rodzaj błędu
(przestawienie, nieczytelna karta, brak karty, błędna informacja na karcie)